• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kayhan Avukatlık Bürosu

Anasayfa

DURUŞMADA ETKİLEŞİM RİTÜELLERİ (II) Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi 2018/223E. sayılı davanın 14.2.2019 tarihli celsesinde verilen ara kararı:
15.02.2019
Son zamanlarda duruşma salonlarının kapılarında duruşmaya katılanlar tarafından uyulması istenen duyurular görmekteyiz. Bunlar, “silahla girilmez” veya cep telefonu ile konuşmak yasaktır “ gibi kısa metinler olabildiği gibi, ayrıntılı da olabiliyor. Tweeter’da paylaşılan konumuzla ilgili iduyuru incelenmeyi hak ediyor.
15.02.2019
Avukat Murat YILMAZ, tweeter hesabından Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem’den naklen şu paylaşımı yapmış: “İddia tanığı,” “savunma tanığı” diye bir ayırım, bizim ceza muhakemesi sistemimizde mevcut değildir. Bir tarafınızdan uydurmayın. Tanık, kim tarafından ve hangi aşamada davet Edildiğinden bağımsız olarak gerçeğe uygun ifade vermek zorundadır. – (Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem” (14 Şubat 2019 Av.Murat YILMAZ, Tweeter paylaşımı)
16.02.2019
“Bu ülkede iki yüz yıldır hukukçu yetişmemiştir. Torunlarımız arasından hukukçu çıkacağı da meçhuldür.” Prof.Dr.İlber Ortaylı
09.03.2019
Nihayet bir Ağır Ceza Mahkemesinde bir ara kararı alabildik. Doğrudan soru yöneltmeyle ilgili taleplerimiz, sorularımızı ağız dalaşıyla bastırmayan bir Mahkeme bulduk. Hakim dostlarımız şunu bilmeliler: mevzuata yeni kazandırılan bir müessesede bir avukatın amacı o konuyla ilgili doğru veya yanlış (müsessese yeniyse talebin hatalı olma ihtimali daha yüksek ) bir talepte bulunmak, doğru veya yanlış (müesese yeniyse kararın hatalı olma ihtimali daha yüksek) bir “mahkeme kararı” alabilmektir. Böylece (1) hatalı talep ve kararları çabuk tüketir, doğruyu daha çubuk buluruz (2) Elimizde üzerinde düşünüp tartışacağımız bir karar olur.
10.03.2019
Ceza muhakemesi hukukuyla az çok ilgilenmiş herkes yazının başlığına şiddetle itiraz edecek ve haklı olarak beni bilgisizlikle suçlayacaktır. Bu başlığa hukuk fakültelerinde ezberletilen ve yeni açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki kelimesi kelimesine şu argümanlarla karşı çıkacaklardır:
30.07.2019
Örnek olarak inceleyeceğimiz, adli tebligat zarfının üzerinde dosya numarası olarak 2018/1518 yazıyor. Tensip kararı 15 Mart 2018 tarihli. Bunun anlamı şu: 2018 yılının ilk iki buçuk ayı içinde Mahkemeye 1518 dava gelmiş ve esasa kaydedilmiş. Bu mahkemenin geçen yıllardan devreden ve yargılaması devam eden dosyaları da var. Bu mahkemenin elinde 150-200 sanıklı dosyalar olduğu bilgisine sahibiz.
02.02.2019
Hangi hukuk dalı ile ilgili çalışmaya başlarsanız başlayın konu ile ilgili kitapların birinci veya ikinci bölümü o hukuk dalının kaynaklarına ayrılmış olduğunu görürüz. Bu bölümde o hukuk dalının yazılı kaynaklarının Anayasa, kanunlar, uluslar arası sözleşmeler vs. olduğu anlatılır. Yardımcı kaynaklar olarak da öğreti ve mahkeme içtihatlarından bahsedilir. Ne var ki bilimsel olduğu kabul edilen bu eserlerdeki bu bilgiler hukuksal realiteyi yansıtmaz. Gerçekte normun ne olduğunu, bu kaynaklardan yola çıkarak anlayamazsınız. Devletle veya bir kişiyle uyuşmazlığa düştüğünüzde size uygulanacak olan normu bulmanızda yazılı normların size çok az yardımı olacaktır.
29.01.2019
Ceza Muhakemesi Kanununun 219, 220 ve 221. Maddeleri “duruşma tutanağı” ile ilgilidir. Bu üç madde incelendiğinde cümle kuruluşlarının büyük ölçüde sözde özneli edilgen çatı olduğunu görürüz. 219. Maddeyi inceleyelim:
22.01.2019
eza Muhakemesi Kanununun “Başkan veya hâkimin görevi” başlıklı 192. Maddesine göre mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir ve sanığı sorguya çeker; delillerin ikame edilmesini sağlar. Bu maddede “gerçek özne”li etken çatılı cümle kullanılmıştır. Mahkeme başkanı veya hâkim duruşmayı yönetecek ve delillerin ikame edilmesini (ortaya konulmasını) sağlayacaktır. Bu maddeye göre hakimin asli işi durmayı yönetmektir. Yönetmek, bir şeyin yapılmasını, yapılmamasını emretmek veya yapılmasına izin vermektir. Bir şeyi bizzat yapmak değildir. Delillerin ikame edilmesini sağlamak ise, delili bizzat ortaya koymak değil, delilin ortaya konulmasına izin vermek olarak anlaşılabilir. Bu cümlenin öznesi "gerçek özne" olup, bu özne “mahkeme başkanı veya hâkim”dir.
22.01.2019
Aşağıdaki iki paragraf Girne Ağır Ceza Mahkemesinin 5252 /2016 Dosya nolu kararından örnek olarak alınmıştır:
22.01.2019
Ceza Muhakemesi Kanunun 191. Maddesine göre mahkeme başkanı veya hâkimin duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklamasıyla başlar. Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. Duruşmada, sırasıyla Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır, iddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılır, Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir, Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır.
21.01.2019
Doğrudan soru yöneltme yetkisi (çapraz sorgu), acemice de olsa FETÖ davalarında en geniş şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Diğer davalarda hâkimlerin avukatların bu yetkilerini fiilen kısıtlama eğilimi ise halen devam ediyor. İzlediğimiz FETÖ davalarında hâkimlerin kapalı uçlu ve yönlendirici sorulardan rahatsız olduklarını, avukatların ve sanıkların tanıklara kapalı uçlu ve yönlendirici soru sormalarını sistematik olarak engellediklerini gözlemledik.
29.06.2018
“Fakat... Şu "Çapraz sorgu" denilen şey var ya... "İskambil kâğıdından yapılan kuleyi" yıkıveriyor”. Yavuz Donat, Sabah Gazetesi 11.8.2017
11.08.2017
15 Temmuz 2016 büyük krizinden sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 21 Temmuz 2016 saat 01.00’dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hâl ilanına karar vermiştir . Olağanüstü hâlin ilanından bu makalenin yazımı tarihine kadar Anayasanın 121 inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca sekiz adet olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi çıkarılmıştır .
23.09.2016
Hukuk Fakültesini yeni bitirmiş çiçeği burnunda bir hukukçu, fakültede aldığı klasik hukuk eğitiminin etkisiyle, hukukun yazılı kaynaklarının Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, kanun, tüzük ve yönetmelikler olduğu ve bu kaynaklar arasında hiyerarşik bir ilişki olduğu, düşüncesindedir. 0, Içtihadı Birleştirme Kararlannin da kanun gereği bağlayı cı olması nedeniyle, hukukun asli kaynaklanndan sayılabileceğini, ancak genel olarak, yargı sal içtihatların hukukun asil kaynaklanndan sayılmadığım öğrenmiştir.
26.08.2016
Karşılaştırmalı Ara Kararı Eleştirisi
30.08.2016
"Bu ve benzeri hukuk dışı uygulamalar karşısında tecrübeli ve titiz bir avukatın bile, Türk hukuk uygulamasında görevli mahkemeyi saptaması, hiç bilgisi olmayan bir alanda örneğin Clay Matematik Enstitüsünün ilan ettiği 1 Milyon Dolar ödüllü matematik problemlerinden birini çözmesinden daha zordur."
30.08.2016
Adamın biri akıllıca bir şey söylemiş: "Avukatlar çok kazanır fakir ölürl." Bu söz genellikle doğrudur ve kariyer olarak avukatlığı düşünüyorsanız, mesleki beklentileriniz konusunda hayallere kapılmamalısınız. Sadece "bu meslek bana ne verecek" kaygısıyla mesleğe giren kişi , kısa bir sürede mesleğin kendisine çok az şey verdiğini fark eder.
29.08.2016
Avukatın müvekkillerini, yargı merciileri önünde savunma görevinin yanı sıra, hukuksal sorunların çözümü konusunda müvekkillerine görüş bildirme, başka bir deyimle "danışmanlık" görevi vardır. Danışa, iş sahibinin, hukuksal sorunu konusunda, ücret karşrılığında, baroda kayıtlı avukatın yazılı veya sözlü düşüncesini almasıdır. Uygulamada yazılı danışmaya mütalaa, sözlü danışmaya istişare denilmektedir.
26.08.2016
 2 
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret68269