• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kayhan Avukatlık Bürosu

Anasayfa

Ceza Muhakemesi Kanunun 149’ncu maddesinin birinci fıkrasına göre müdafinin görevi Şüpheli veya sanığa, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında yardım etmektir. Aynı maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. Müdafii, hukuken meşru vasıtalarla sanığı savunarak ona yardım edecektir. Bu meşru savunma vasıtalarından biri de müdafiin müvekkiline doğrudan soru yöneltme yetkisidir.
03.06.2024
Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinden biri, “nihai kararda” müdafinin yazdığı dilekçelerde suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle müdafi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu. Ara kararı aynen şöyle: “7-Sanık müdafinin 10/05/2024 tarihli dilekçesinde yer alan özellikle talep sonucu kısmındaki bir kısım ifadelerine ilişkin (ve daha önceden sunduğu duruşmanın işleyişine ilişkin başlıklı dilekçesinde genel hatlarıyla) TCK 125/3-a maddesinde yer alan suçun oluşma ihtimaline binaen gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, ayrıca bu hususta disiplin soruşturması için gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ankara Barosu Başkanlığı'na müzekkere yazılmasına,”
03.06.2024
Duruşma yönetimiyle ilgili bu açıklamalardan sonra “bir ceza davasında duruşma nasıl yönetilmez” konusundaki düşüncelerimizi Ağır Ceza mahkemelerinden birinin bir davadaki duruşma yönetimini kısmen SEGBİS ile kaydedilen duruşma tutanağın ilgili bölümleri üzerinden tartışmak ve analiz etmek istiyorum:
03.06.2024
Hâkim ve savcı birlikteliğini, bu meslekler için kurulan STK’larda da görmekteyiz. YARSAV, HAKSAV, YARGIDA BİRLİK kuruluşlarının üyelik koşullarını incelediğimizde hakim ve savcı birlikteliğinin bu STK’larda da devam ettiğini görüyoruz.. YARGIÇLAR SENDİKASI’nın adından hareketle bu sendikanın sadece yargıçlar tarafından kurulduğu izlenimi veriyorsa da tüzüğünü incelediğimizde hâkim savcı birlikteliğinin burada da devam ettiğini görmekteyiz. Yargıçlar Sendikası Tüzüğünün 7’nci maddesinde sendikaya üye olabilecekler arasında üye olabilecekler arasında, ilginç bir şekilde, “büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet koluna tabi diğer kamu görevlileri’nin de yer aldığını görmekteyiz.
09.02.2024
02.01.2024
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki lisans öğrenimim sırasında ve öncesinde (1982-1987) Orhan Hançerlioğlu’nun Felsefe Sözlüğünü lise yıllarında okumuş olmama rağmen “etik” sözcüğüyle hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum. İtiraf etmem gerekir ki, bu yazıyı kaleme alana kadar da “etik” konusunda sistematik bir okuma veya araştırmam da olmadı. Benim kuşağımın hukukçularının da eğer felsefeye çok özel ilgisi yoksa benimle aynı durumda olduğunu tahmin ediyorum.
02.10.2023
21.03.2023
20.03.2023
07.02.2023
18.11.2022
18.11.2022
09.11.2022
Avukat Fahrettin KAYHAN 31 Ekim 2022 günü MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Nörobilim, Hukuk, Psikoloji ve Ötesi 3: Suç ve Ceza" sempozyumunda "Ceza Muhakemesinde Hipnozun Kullanımı" başlıklı bir tebliğ sundu.
18.10.2022
Anayasa Mahkemesi, İsmail Avcı Başvurusuyla ilgili olarak verdiği kararla koşulları oluşmadan açılmış olan belirsiz alacak davasında davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesini adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlali olduğuna, ihlalin sonuçlarının kaldırılması için kararın bir örneğinin ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir[i].
02.05.2022
Adalet Bakanlığı 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde iki günlük “Hukuk Eğitimi Sempozyumu” düzenledi. Otuz akademisyen bu sempozyumda hukuk eğitimi konusunda bildiri sundular. Adalet Bakanlığı Twitter hesabından hocaların görüşlerini yayınladılar. Bu etkinliğin çağrışımı ile Ertuğrul Uzun’un “Hukuk Fakültesinde Hocalara Gerek Var mı?” başlıklı yazısını tekrar okuyarak hukuk öğrenimi konusunda düşüncelere daldım
05.02.2022
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 14 Eylül 2020 tarihinde verdiği ve Yargıtay internet sitesinde yayınlanan 13 adet kararıyla belirsiz alacak davasının şartları konusunda önceki içtihadından dönmüş ve yeni bir içtihat benimsemiştir. Ancak bu yeni içtihadın, kararın Yargıtay Kararları Dergisi veya başkaca yolla yayını tarihinden sonra açılan davalarda uygulanacağına hükmetmiştir[i]. Başka bir ifadeyle Daire, yerleşik bir içtihattan dönülmesi halinde yeni içtihadın yer aldığı ilk kararın yayınlanması tarihine kadar önceki içtihada güvenilerek açılmış olan davalara yeni içtihadın uygulanmayacağına ve eski uygulamaya devam edileceğine karar vermiştir. Buna göre yeni içtihat, bu içtihadın benimsendiği kararın Yargıtay Dergisinde veya başka yolla yayınından sonra açılacak davalara uygulanacaktır.
16.11.2021
Mesleğe yeni başlayan avukatlara en sık verilen tavsiye “duruşmada beyanlarınızı tutanağa geçirtin” tavsiyesidir. Bu tavsiyeye Prof Dr. Adem Sözüer’in YouTube kanalındaki “Ceza Hukuku Panelleri: Duruşma” başlıklı panelinde de rastladım[i]. Programda Prof. Dr. Ali Kemal Yılmaz, avukatlara hitaben ısrarla “usule aykırı her işlemi tutanağa geçirtin” tavsiyesinde bulunuyordu.
24.08.2020
Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) m. 201 (1)’e göre cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; bilirkişilere duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK) m. 152 - (1)’e göre de duruşmaya katılan taraf vekilleri; bilirkişilere duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler.
24.08.2020
Bu yazımızda mevcut yasal düzenlemelerle dürüst bir sorgunun mümkün olup olmadığını, uygulamada sorgunun dürüst olarak yapılıp yapılmadığını ve nihayet adil bir yargılama için sorgu kurumuna ihtiyaç olup olmadığını inceleyeceğiz.
24.08.2020
Doktrinde hâkim; ceza muhakemesinde yargılama faaliyetini yürüten kişi, iddia ve savunma makamlarının görüşlerinin bir sentezini yaparak maddi gerçeğe ulaşıp, maddi gerçeğe hukuk kurallarını uygulayarak hüküm kuran kişi , uyuşmazlık hakkında iddia ve savunma ışığında karar veren kişi olarak tanımlanmıştır.
01.10.2019
 1 
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret119840