• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kayhan Avukatlık Bürosu

Anasayfa

Bu makalede Türk hukukunda paralel ithalat ve marka hakkının tükenmesi konusundaki hukuksal sorunlar incelenecektir. Birinci bölümde, "paralel ithalat", "gri piyasa", ve gri ithalat" kavramları incelenecektir. İkinci bölüm, Türk hukukundaki yasal düzenleme, yargı kararlarında benimsenen ilkeler özetlenecektir. Son bölümde ise öğretideki ve yargıtay kararlarında yer alan görüşler tartışılacaktır.
26.08.2016
Muris muvazaası, öğreti ve uygulamadaki tanımıyla, bir kimsenin mirasçılarını miras hakkından yoksun etmek amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapu sicilindeki kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklamasıdır. Muris muvazaasının, Hukuk Genel kurulu ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi arasındaki içtihat aykırılığını gidermek için Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu tarafından 1 Nisan 1974 tarihinde verilen 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile Türk hukukuna "hukuk normu" olarak girdiği söylenebilir.
26.08.2016
Bu makalede, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.12.1997 tarih ve 1997/19-665 E. 1997/1018 K. sayılı kararı incelenecektir. Karar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 512 ve 538 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (bundan sonra KHK olarak anılacaktır) ile değişik Bankalar Kanununun 69. maddesine göre açılmış şahsi davalara ilişkindir. Dava çok karmaşık ve ilginç hukuksal sorunlar içermektedir. Ne var ki, beni bu kararı incelemeye iten nedenler, kararın içerdiği somut hukuki meselelerle sınırlı değildir.
26.08.2016
Oyun, yaratıcı drama ve hukuk kavramları arasında yakın ilişkiler vardır. Muhakeme hukuku tarihi incelendiğinde, ilk çağlardan günümüze kadar davanın büyük ölçüde bir "yarışma" olarak gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Oyunun biçimsel özellikleri arasında en önemlisi oyun etkinliğinin olağan hayattan uzam olarak ayrılmış olmasıdır. Benzer şekilde yargılama etkinliği de, tarih boyunca az ya da çok bu iş için organize edilmiş uzman mekanlarda ve bir tören biçiminde yürütülmüştür. .
26.08.2016
BEN AVUKATIM LOIS LANDE, WASHINGTON DC (Çev: Av. Fahrettin KAYHAN - Ankara Barosu) Ben avukatım. Kaba gücün yerine merhameti, adaleti, hakkaniyeti koydum. İnsanoğluna diğerlerinin hakkına, mülkiyetine, hürriyetine, saygıyı; vicdan, ifade ve toplanma özgürlüğünü ben öğrettim. Haklı davaların sözcüsü; Yoksulun, mazlumun, dul ve yetimin savunucusuyum.
26.08.2016
Banka Mevduat Cüzdanlarının ve Mudinin İmzasını Taşıyan Kasa Tediye Fişlerinin Kanıt Gücü
30.08.2016
“ Ceza Muhakemesi Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolünün Yaratıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi”
10.09.2016
 3 
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret68269