• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Kayhan Avukatlık Bürosu

Yayınlar ve Etkinlikler

Avukat Fahrettin KAYHAN’ın mesleki etkinlik ve yayınlarından bazıları:


Kitaplar

Avukatlık Sanatı, Karşı Yayınlar, Ankara 1994.

Makaleler

“Özel Hukuk Uygulamasında Yargı İçtihatlarının ve İçtihadı Birleştirme Kararlarının Normatif Gücü” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1999/2

”Türk Hukuku Açısından Paralel İthalat ve Marka Hakkının Tükenmesi” FMR Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/1.

“Kanunu Etkileyen Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa Mahkemesi tarafından İptal Edilmesinin Hukuksal Sonuçları”  Ankara Barosu Dergisi, 2000/4.

“Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muris Muvazaası”, Ankara Barosu Dergisi, 2000/4. 

 “Hukuksal Uslamlamada Bulanık Mantık Yaklaşımı” Türk Hukuk Kurumu 71. Yıl Armağanı, 2005.

“Hukuk Eğitimi ve Uygulamasında Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Uygulanması” Yaratıcı Drama Dergisi, Kış 2006, Cilt 1, Sayı 2.

"Hukuksal Sorunun Çözümünde Profesyonel Bakış Açısı," Bursa Barosu Dergisi, Mart 1999, Sayı 61, s. 13-21.

“Türk Patent Enstitüsü Kararları Aleyhine İptal Davası” FMR Ankara Barosu Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi” 2004/1

“Hukuk Eğitimi ve Uygulamasında Yaratıcı Drama” Mavi Terazi Dergisi, Yıl: 2, sayı: 6.
 
"Avukatlık Kimliği ve Avukatın Yargı Sistemi İçindeki Yeri", Ankara Barosu Dergisi, 2010/3, s.274 vd.

"Avukat Müvekkil Etkileşiminde Aktarım ve Karşı Aktarım", Ankara Barosu Dergisi, 2010/4, s. 249 vd.

Bildiriler Konferanslar  

“Yargısal İçtihatlardan Yararlanma Yöntemi ve Türk Hukuku” Banka Ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Sempozyum ve Tartışmalar XI, Ankara 14 Mayıs 1999.

“Avukatlık Mesleğinin Birlikte yapılmasında Avukatlık Ortaklığı Modeli” , Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, Cilt:3 s. 558.

“Yargısal Mekân Politikalarının Yargı İşlevine Etkileri”  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006, C.4 2. Baskı, s. 280–290.

Atölye Çalışmaları

“ Ceza Muhakemesi Yargılama Kültürünün Oluşumunda Avukatın Rolünün Yaratıcı Drama Yöntemiyle İncelenmesi” Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2008.

“Avukatlık Sanatı Atölyesi”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi.

“ Muhakeme Hukuklarında Doğrudan Soru Yöneltme”  Hukuk ve Hayat Derneği.

"Forum Tiyatro Metoduyla Çapraz Sorgu Eğitimi " Avukat Hakları Grubu Ankara, 11.06.2022-18.06.2022.

 

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam78
Toplam Ziyaret117767